Політика редакції щодо запобігання маніпуляціям має на меті недопущення опублікування фальсифікованих даних, плагіату, крадіжки (приписування) чужих імен для авторських колективів, а також недопущення ситуацій, які можуть призвести до необ'єктивної експертної оцінки на етапі рецензування рукописів.

Виходячи з цих принципів, кожен із журналів видавництва в рамках свого регламенту:

  • приймає до розгляду лише ті рукописи, що супроводжуються підписаним з боку авторів Ліцензійним договором, у якому зафіксовано автор-кореспондент (див. Авторство: гарантії та відповідальність );
  • перевіряє наявність відповідних компетенцій у потенційних рецензентів та підтверджує у них відсутність конфлікту інтересів;
  • перевіряє достовірність даних про потенційного рецензента на основі доступних ідентифікаторів (ORCID, профілі в ресурсах індексації) та даних про установи, з якими афілійований потенційний рецензент, а, за необхідності, робиться запит до відповідної установи;
  • моніторить процес рецензування щодо виконання рецензентами регламенту та виявлення можливих чинників прояви нетипових дій із боку рецензентів, які можуть мати ознаки маніпулювання у процесі рецензування. Редакція при цьому керується рекомендаціями COPE «How to spot potential manipulation of the peer review process».

 У разі виникнення ситуації, коли у поведінці одного з рецензентів або обох рецензентів*, помічені нетипові дії, редакція може залучити інших рецензентів, у тому числі тих, які рекомендує авторський колектив під час подачі рукопису як потенційних. У цьому випадку редакція проводить перевірку можливості залучення цих рецензентів (достовірність їх даних, компетенції, афіляції із установою, повторне підтвердження з боку автора-кореспондента тощо) та, у разі успішної перевірки, звертається до рецензентів. Редакція керується при цьому рекомендаціями COPE «What to do if you suspect peer review manipulation».

 *всі статті, подані до розгляду для публікації, проходять етап подвійного сліпого рецензування. У деяких випадках редактор також може звернутися до рецензента (ам), якого автори вказали як потенційного для отримання додаткової експертної оцінки.

Редакційною політикою видання є висвітлення результатів унікальних досліджень авторів різних країн світу з широкого кола фундаментальних, прикладних та без пекових аспектів сучасної науки.

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція активно залучає провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей.

Редакція інтенсивно просуває видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз з метою поглибленої інтеграції до світового наукового інформаційного простру, підвищення рейтингу як самого видання, так і наукометричних показників його авторів.

 

Політика відкритого доступу

«Проблеми надзвичайних ситуацій» є фаховим виданням відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Статті, опубліковані у виданні, надаються читачам на умовах вільної ліцензії CC BY-ND – Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (якщо в статті явно не вказана більш дозвільна CC BY-SA). За умовами ліцензії автори залишаються власниками виключних прав на свої статті. Ліцензія CC BY-ND дозволяє розповсюдження, комерційне і некомерційне використання опублікованих у виданні статей за умови, що вони передаються незміненим і зберігають свою цілісність, а також за умови зазначення авторства і посилання на публікацію у виданні «Проблеми надзвичайних ситуацій». Ілюстрації (малюнки, таблиці і додатки, в тому числі електронні) є окремими об'єктами авторського права, поширення яких також регулюється ліцензією CC BY-ND. Це означає, що ілюстрації, вперше опубліковані у виданні «Проблеми надзвичайних ситуацій».

За бажанням автора стаття може бути опублікована на умовах більш дозвільної ліцензії CC BY-SA – Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. В доповнення до зазначених вище прав, опубліковані на умовах ліцензії CC BY-SA твори можуть бути використані як основа для створення інших творів. Всі нові твори, створені на опублікованих у виданні «Проблеми надзвичайних ситуацій»на умовах ліцензії CC BY-SA матеріалах, повинні поширюватися за тією самою ліцензією при обов'язковому зазначенні авторства вихідної статті і її бібліографічних даних. Ми рекомендуємо авторам використовувати ліцензію CC BY-SA для статей як основу для створення інших творів.

Рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією видання за результатами незалежного рецензування. Зміст журналу захищено авторським правом. При будь-якому використанні, опублікованих у виданні матеріалів обов'язково повинно наводитися посилання на публікацію у виданні «Проблеми надзвичайних ситуацій».

Автори статей мають право зберігати всі версії своїх статей в електронному репозитарії Національного університету цивільного захисту України. Прийнята версія статті розміщується на сайті видання.

 

Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень

Редакція видання періодично проводить самостійний моніторинг видання на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядку) з метою виявлення невідповідностей або недоробок, а також подальшого їх усунення.

Повідомлення про порушення вимог Порядку розглядається в разі, коли воно подано на офіційну електронну пошту, вказану на сайті видання, із зазначенням конкретного порушення та його аргументацією.

За аргументованим повідомленням про порушення редакція проводить розслідування із з'ясуванням всіх обставин порушення або їх відсутності.

Якщо в ході розслідування з'ясовується факт порушення, проводяться заходи щодо його усунення.

Заходи щодо усунення порушень проводяться у відповідності з виявленими порушеннями. Якщо порушення пов'язане з відсутністю необхідної інформації про видання, порушення усувається шляхом її додавання. Якщо ж порушення стосується однієї з публікацій видання, то порушення усувається відповідно до Етики публікації видання.