Журнал «Проблеми надзвичайних ситуацій» не приймає до розгляду рукописи, в яких виявлено факт плагіату. Контроль рукопису на наявність запозичень без відповідного та однозначного позначення проводиться на першому етапі роботи – при вході до редакції – і здійснюється спеціалізованим сервісом Unicheck. У разі виявлення факту плагіату рукопис не розглядається. Якщо факт плагіату виявляється після публікації статті, редакція проводить розслідування та вживає відповідних заходів, результат яких залежить від обсягу контенту, визначеного як плагіат. При виборі варіантів відповідей редакція керується рекомендаціями COPE.

Процедури, що проводяться в даному випадку, зокрема включають: зв'язок з авторами статті, щодо якої було виявлено плагіат, отримання офіційних пояснень, інформування керівництва організацій, в яких працюють автори, про виявлений плагіат, інформування всіх індексаторів. ресурси про виявлений плагіат, позначення статті, в якій було виявлено плагіат, написом «ПЛАГІАТ» у всіх ресурсах індексації, застосування додаткових санкцій, передбачених Ліцензійною угодою в частині порушення авторами їх гарантій авторства.

Якщо буде виявлено самоплагіат, рукопис також не розглядається. Рукопис приймається до розгляду до друку лише за умови унікальності не менше 80%. У разі виявлення факту самоплагіату після публікації статті редакція проводить розслідування та вживає відповідних заходів, результат яких залежить від обсягу контенту, визначеного як самоплагіат, у тому числі, зокрема, спілкування з авторами статті, щодо якої було виявлено плагіат, отримання офіційних пояснень, інформування всіх ресурсів індексації про виявлений самоплагіат, позначення статті, в якій було виявлено плагіат, написом «ДУПЛІКАТ» у всіх ресурсах індексації.

При виявленні самоплагіату рукопис також розглядається. Рукопис приймається до розгляду для публікації лише за умови унікальності щонайменше 80 %. У разі, якщо факт самоплагіату виявлено після опублікування статті, редакторами проводиться розслідування та проводяться відповідні заходи, результат яких залежить від обсягу контенту, ідентифікованого як самоплагіат, що включають, зокрема, зв'язок з авторами статті, щодо якої виявлено плагіат, отримання офіційних пояснень, інформування всіх ресурсів індексації про виявлений самоплагіат, маркування статті, в якій виявлено плагіат, написом «ДУБЛІКАТ» у всіх ресурсах індексації.