Редакція журналу у своїй діяльності використовує фундаментальні принципи дотримання академічної доброчесності та всіх етичних норм по відношенню до всіх учасників видавничого процесу. Отже, кожна скарга, подана до редакції, підлягає розгляду та аналізу, наслідком якого є відповідь на скаргу, у тому числі якщо вона подана анонімно. Особливу увагу редакція звертає на наявність доказової бази щодо суті скарги. Отже, якщо скарга має ознаки наклепу або форму прояву конфлікту інтересів, редакція вимагає наведення серйозних аргументів, які можуть стати доказовою базою щодо законності істотної частини скарги, повністю спростовуючи підозри у дифамації або наявності конфлікту інтересів. В іншому випадку факт скарги фіксується, але провадження по ній не здійснюється до надходження таких аргументів.

Будь-які заяви, зроблені в соціальних мережах, коментарі тощо, будуть розглянуті редакцією, якщо вони не є наклепницькими і мають пряме звернення до редакції журналу. Редакція журналу періодично контролює такі дискусії, але це не гарантує виявлення абсолютно всіх коментарів, дописів тощо. Такі заяви не вважатимуться офіційними. Однак, якщо будуть виявлені аргументовані та/або науково обґрунтовані твердження, вони можуть бути розглянуті навіть без офіційного звернення до редакції.

При виборі форми відповіді редакція дотримується рекомендацій COPE. Якщо скарга висунута щодо опублікованих статей, і її правомірність у змістовій частині доведена, редакція застосовує політику відкликання статей.