Загальна інформація

Видання засноване у 2005 році.

Засновник: Національний університет цивільного захисту України

Періодичність видання: 2 рази на рік

Видання включене до Переліку наукових фахових видань України, категорії «Б» зі спеціальностей:

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
132 – Матеріалознавство
161 – Хімічні технології та інженерія
172 – Телекомунікації та радіотехніка
183 – Технології захисту навколишнього середовища
192 – Будівництво та цивільна інженерія
255 – Озброєння та військова техніка
261 – Пожежна безпека
263 – Цивільна безпека

Завдання

Основним завданням видання є публікація наукових статей з метою поширення актуальної та важливої інформації за наступними напрямами:

  • Цивільна безпека (пожежна безпека, цивільний захист, охорона праці)
  • Хімічні технології та інженерія
  • Матеріалознавство
  • Телекомунікації та радіотехніка

Розміщення видання в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

Ulrich’s Periodicals Directory

Index Copernicus

Academic Research Index – ResearchBib

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронний репозитарій Національного університету цивільного захисту України (eNUCPUIR)

Google Scholar

OpenAIRE

ROAD