Загальна інформація

 Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 21.12.2015 №1328). ISSN 2524-0226

Політика

Редакційною політикою видання є висвітлення результатів унікальних досліджень авторів різних країн світу з широкого кола фундаментальниз, прикладних та без пекових аспектів сучасної науки.

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція активно залучає провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей.

Редакція інтенсивно просуває видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз з метою поглибленої інтеграції до світового наукового інформаційного простіру, підвищення рейтингу як самого видання, так і наукометричних показників його авторів.

Завдання

Основним завданням видання є публікація наукових статей з метою поширення актуальної та важливої інформації за наступними напрямами:

  • Цивільна безпека (пожежна безпека, цивільний захист, екологічна безпека, охорона праці)
  • Хімічна технологія та інженерія
  • Фізика та матеріалознавство
  • Прикладна геометрія, інженерна графіка та інформаційні технологія

Розміщення видання в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

Ulrich’s Periodicals Directory

Index Copernicus

Academic Research Index – ResearchBib

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронний репозитарій Національного університету цивільного захисту України (eNUCPUIR)

Google Scholar

OpenAIRE