Загальна інформація

Видання засноване у 2005 році.

Засновник: Національний університет цивільного захисту України.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Зареєстровано в Реєстрі у сфері медіа: ідентифікатор – R30-01743.
Рішення Нацради України з питань ТБ і РМ № 1315 від 09.11.2023 (Протокол № 26).

Видання включене до Переліку наукових фахових видань України,          категорії «Б» (Накази МОН України: № 975 від 11.07.2019; № 1301 від 15.10.2019; № 1643 від 28.12.2019; № 409 від 17.03.2020)                               зі спеціальностей: 

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
132 – Матеріалознавство;
161 – Хімічні технології та інженерія;
172 – Телекомунікації та радіотехніка;
183 – Технології захисту навколишнього середовища;
192 – Будівництво та цивільна інженерія;
255 – Озброєння та військова техніка;
261 – Пожежна безпека;
263 – Цивільна безпека.

Завдання

Основним завданням видання є публікація наукових статей з метою поширення актуальної та важливої інформації за профільними спеціальностями.

Розміщення видання в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

  • Index Copernicus;
  • Ulrich’s Periodicals Directory;
  • Academic Research Index;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Електронний репозитарій Національного університету цивільного захисту України (eNUCPUIR);
  • Google Scholar;
  • Road;
  • Title Doi;
  • Crossref;
  • Fatcat.