Гарантії авторства закріплюються Ліцензійним договором між Ліцензіаром (авторами) та Ліцензіатом (Видавець).

Зі складу авторського колективу має бути виділений автор-кореспондент, який виступає від імені всього авторського колективу з будь-яких питань взаємодії з редакцією. Він несе відповідальність за те, щоб були досягнуті всі угоди, що стосуються регламенту Видавця щодо перетворення рукопису на статтю та подальшої її публікації, а також на етапі після опублікування статті, якщо така потреба виникне. Якщо виникає обґрунтована з боку авторів необхідність видалення або додавання співавторів, або зміна порядку авторів, такі зміни після подання рукопису можливі лише зі схвалення кожним автором.

Процес ідентифікації авторства передбачає також недопущення появи у складі авторського колективу авторів-примар, авторів-гостей та авторів-подарунків. У частині реалізації регламенту роботи з рукописом ця процедура є стандартною для початку роботи з рукописом.

У разі виникнення ситуацій, які не описані вище та ймовірно не передбачені заздалегідь, в частині реальності авторства в даному рукописі, редакція приймає дії, засновані на рекомендаціях COPE.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.