Редакція розглядає відкликання публікації як механізм запобігання негативним наслідкам публікації статті, що містить випадкові чи навмисні помилки, фальсифікацію даних, необ’єктивне відображення авторства, наявність конфлікту інтересів, виявленого після публікації. Протокол виконання процедур, пов’язаних із відкликанням публікацій, включає такі можливі дії:

  • оцінка можливості внесення виправлень до змісту опублікованої статті без прямого відкликання,
  • розпочати розслідування за фактом, прояв якого потенційно може призвести до процедури відкликання, для обґрунтованості та можливості відкликання публікації,
  • видалення статті з електронних ресурсів журналу та ресурсів індексації,
  • створення повідомлення про відкликання публікації.

Оцінка можливості внесення виправлень до змісту опублікованої статті без прямого відкликання. Виконується у випадках, коли прецедент виникає у форматі виявленого факту або зовнішнього сигналу про конфлікт інтересів авторів, упередженості в списку авторів або виявленої незначної помилки в опублікованій статті, що не тягне за собою негативні наслідки в контексті загальної значущості, застосовності та ефективності опублікованих результатів.

Порушення розслідування факту, прояв якого потенційно може призвести до процедури відкликання, щодо обґрунтованості та можливості відкликання публікації. Воно здійснюється в будь-якому з наведених нижче випадків, коли до редакції надходять докази наявності плагіату в опублікованих статтях, конфлікту інтересів, фальсифікації даних чи маніпуляцій, порушення етики публікації, якщо опубліковані результати є помилковими та їх використання може спричинити за собою негативні наслідки різного ступеня тяжкості.

Вилучення статті з електронних ресурсів журналу та індексація ресурсів . Він проводиться у разі, якщо результатом розслідування щодо дійсності та можливості відкликання публікації є наступне:

  • застосування результатів статті може спричинити негативні наслідки різного ступеня тяжкості,
  • опублікована стаття порушує законні права інших осіб,
  • опублікована стаття є наклепницькою за своєю суттю,
  • опублікована стаття, стаття, її окремі частини, наслідки використання викладених у статті результатів можуть стати об’єктом судового розгляду.
  • стаття містить відомості, які можуть неприпустимо розголошувати персональні дані, без особистої згоди відповідної особи, вираженої прийнятими документами, протоколами тощо, в тому числі ідентифікувати конкретну особу за опублікованими фотографіями.

Формування повідомлення про відкликання публікації. Повідомлення формується для індексації ресурсів і містить всю необхідну інформацію для ідентифікації статті, зокрема: назву статті та її авторів або посилання на відкликану статтю. Крім того, повідомлення містить інформацію про причину відкликання та ініціатора відкликання, можливо, також доказову базу щодо причини відкликання. Повідомлення може містити прохання якнайшвидше і обов’язково у відкритому доступі розмістити відповідну інформацію про відкликання. Також можна прокоментувати, чи є публікація спростуванням. Повідомлення не стане доступним, доки не буде переконливих доказів дійсності відкликання. Усі рецензії попередньо узгоджені з установами, з якими пов’язані автори досліджуваної статті.