Вимоги до оформлення статті:

 • Шрифт – Times New Roman
 • Розмір шрифта – 14
 • Інтервал -1
 • Поля документа – 20 мм
 • Мінімальна кількість сторінок – 10
 • Мова статті: українська, англійська

 

Оформлення рисунків / таблиць

 • Рисунки / таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання.
 • Посилання на таблиці та рисунки наводяться також у тексті статті (табл. 1, рис. 1)
 • Всі рисунки повинні бути у форматі JPG
 • У таблиці не повинно бути порожніх клітинок

 

Оформлення формул

Формули необхідно оформлювати в редактор Microsoft Equation 3

 

Структура статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

І.Б. Прізвище,… (українською мовою)

НАЗВА СТАТТІ (російською мовою)

І.Б. Прізвище,… (російською мовою)

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою)

І.Б. Прізвище,…. (англійською мовою)

Анотація: 1800 – 1900 знаків з пробілами (українською мовою)

Ключові слова (українською мовою)

Анотація (російською мовою)

Ключові слова (російською мовою)

 1. Вступ
 2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
 3. Мета та завдання дослідження
 4. Матеріали та методи досліджень
 5. Результати досліджень
 6. Обговорення результатів
 7. Висновки
 8. Подяка (за бажанням)

Література (список використаних джерел інформації, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015)

Анотація: 1800 – 1900 знаків з пробілами (англійською мовою)

Ключові слова (англійською мовою)

References (список використаних джерел інформації, оформлений згідно стандарту АРА)

Відомості про авторів українською мовою

Відомості про авторів російською мовою

Відомості про авторів англійською мовою

 

Оплата публікації

Оплата за публікацію статті становить з розрахунку 75,00 грн за сторінку, що подається для публікації та оформлена згідно до вимог