Зміст

1. Аветісян В. Г., Сенчихін Ю. М. Обґрунтування вихідних даних для розрахунку сил та засобів пожежогасіння на об’єктах з наявністю боєприпасів та вибухових речовин. – С. 3-9. 
2. Бородич П. Ю., Ковальов П. А., Пономаренко Р. В., Тишаков В. П. Розробка нормативу рятування постраждалого з колектору. – С. 10-16.
3. Дадашов И. Ф., Трегубов Д. Г., Киреев А. А., Ковалёв А. А., Жерноклев К. В. Экспериментальное исследование влияния скорости ветра на изолирующие свойства гелеобразного слоя по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей. – С. 17-24.
4. Закора О. В., Фещенко А. Б. Методика визначення глибини залягання боєприпасу у багатоканальному приймачі міношукача VLFсистеми. – С. 25-30.
5. Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. Удосконалення математичної моделі оцінки часу реагуванням підрозділів на надзвичайні ситуації. – С. 31-38.
6. Кальченко Я. Ю., Абрамов Ю. А. Алгоритми контролю технічного стану датчиків первинної інформації системи ослаблення наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 39-46.
7. Kravtsiv S. Ya., Sobol’ O. M., Samiliv T. Ya. Determination of the limits of the application of the statistical method for evaluation integral fire risks. – С. 47-51.
8. Кустов М. В., Соболь О. М., Тютюник В. В., Калугін В. Д. Підсистема мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій для атмосфери, яка побудована на базі методів штучного опадоутворення. – С. 52-65.
9. Малько О. Д., Шароватова О. П., Цимбал Б. М., Бахарєва Г. Ю. Модель прогнозування виникнення аварії на потенційнонебезпечному об'єкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи. – С. 66-72.
10. Неклонський І. М., Смирнов О. М. Модель управління технологічними ризиками при впровадженні технології утилізації кумулятивних боєприпасів. – С . 73-84.
11. Рогозін А. С., Росоха В. О., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Запорізької області. – С. 85-92.
12. Сакун О. В. Динамічні навантаження в газодетонаційних установках метання контейнерів з вогнегасними речовинами. – С. 93-103.
13. Саламов Д. О., Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. Аналіз моделей розтікання рідини на горизонтальній поверхні в умовах надзвичайної ситуації. – С. 104-110.
14. Собина В. О., Борисова Л. В. Визначення терміну служби та доцільності проведення ремонту засобів зв’язку в підрозділах ОРС ЦЗ. – С. 111-117.
15. Тарадуда Д. В., Соколов Д. Л. Щодо розробки моделі управління рівнем техногенної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій. – С. 118-126.
16. Tolkunov I. O., Popov І. І., Makarov Ye. O. Research of the system of corona electrodes of recirculation filters for the removal of smoke. – С. 127-133.
17. Толкунов І. О., Толкунова В. І., Бондаренко О. О. Особливості організації інженерної розвідки для забезпечення евакуації постраждалого населення із зон надзвичайних ситуацій. – С. 134-145.
18. Фещенко А. Б., Закора А. В. Методика визначення необхідності коректування комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку по інтенсивності відмов за результатами експлуатації в умовах надзвичайної ситуації. – С. 146-153.
19. Чернуха А. А., Ковальов П. А., Безуглов О. Є., Чернуха А. М., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. Захисні властивості нош рятувальних. – С. 154-159.
20. Чуб І. А., Матухно В. В. Мінімізація рівня вибухонебезпеки технологічного блоку в умовах вибуху хмари газоповітряної суміші. – C. 160-168.
21. Чуб І. А., Новожилова М. В., Мележик Р. С. Імітаційне моделювання міської інженерної інфраструктури як джерела техногенної надзвичайної ситуації. – С. 169-174.
22. Шевченко Р.І. Алгоритм та процедури організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня. – С. 175.-186.