Зміст

 1. Kustov M. Organizational and technical methods of natural and technogenic emergencies consequences liquidation. – С. 4-18.

 2. Абрамов Ю. А., Басманов А. Е., Хижняк А. А. Математические модели процесса тушения пожара как объекта управления системы автоматического пожаротушения. – С. 19-26.

 3. Бабарика І. Г., Єременко С. А., Кривулькін І. М., Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. Розвиток інноваційних методів скорочення наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. – С. 27-38.

 4. Дадашов І. Ф. Дослідження властивостей вогнегасної системи на основі піноскла. – С. 39-56.

 5. Яцишин А. В., Матвєєва І. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Каменева І. П. Особливості впливу золовідвалів підприємств теплоенергетики на навколишнє середовище. – С. 57-68.

 6. Мелещенко Р. Г. Предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры путем раннего выявления загрязнений воздуха. – С. 69-83.

 7. Скородумова О. Б., Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Галайда М. П. Дослідження хімічної активності поверхні гібридних гелів SіO2 – прекурсорів функ-ціональних матеріалів. – С. 83-91.

 8. Христич О. В., Корогодська А. М., Шабанова Г. М. Розробка та оптимізація скла-ду спеціального бетону. – С. 92-98.

 9. Трегубов Д. Г., Тарахно О. В., Кірєєв О.О. Вплив кластерної будови технічних сумішей рідин на значення характерних температур. – С. 99-110.

 10. Куценко Л. М., Запольський Л. Л., Ковальов О. О., Кривошей Б. І., Шевченко С. М. Моделювання дій маніпулятора типу схвата для об’єктів цилінд-ричної форми під час аварійно-рятувальних робіт в умовах невагомості. – С. 111-127.

 11. Говаленков С. В., Олейник О. С. Дослідження математичних моделей розміщення пожежних депо в сільській місцевості. – С. 128-138.