Зміст

1. Абрамов Ю. А., Кривцова В. И. К определению технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода. – С. 3-10. 
2. Андронов В. А., Галица В. И., Литвяк А. Н., Деревянко А. А. Авто- матизированная система контроля функционального состояния спасателя. – С. 11-16.
3. Борисова Л. В., Карпець К. М. Обґрунтування періодичності і об’єму налаштування засобів зв’язку на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 17-23.
4. Бородич П. Ю., Пономаренко Р. В., Тишаков В. П., Ковалев П. А. Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеоб- разного слоя по отношению к парам органических токсичних жидкостей. – С. 24-28.
5. Бородич П. Ю., Лісняк А. А., Агашков С. С. Імітаційне моделювання оперативного розгортання та встановлення бандажів на ємності за допомогою пневмоінструмента. – С. 29-34.
6. Говаленков С. С. Анализ моделей и методов прогнозирования чрезвычайной ситуации на примере распространения облака опасного химического вещества в атмосфере. – С. 35-42.
7. Дадашов И. Ф., Киреев А. А., Шаршанов А. Я., Ковалёв А. А., Савченко А. В. Экспериментальное исследование влияние характеристик гелеобразного слоя на его изолирующие свойства по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей. – С. 43-48.
8. Закора А. В., Фещенко А. Б. Вибір каналу передачі даних підсистеми збору та відображення інформації системи моніторингу рухомих об'єктів району надзвичайної ситуації. – С. 49-55.
9. Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Березовський О. І. Розробка організаційної системи проведення технічного обслуговування аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу на прикладі ДПРЧ міста Харкова. – С. 56-62.
10. Klyuchka Y. P., Afanasenko K. A., Tsibulya A. S. Pilotless vehicle application possibility in terrorist aims on seveso type objects estimation. – С .63-68.
11. Kovalev P. A., Maksimov А. V., Strelets V. M. Analysis execution emer- gency- rescue work firefighters in special protective masks on a height. – С. 69-78.
12. Кравців С. Я., Соболь О. М. Групування адміністративно- територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу. – С. 79-86.
13. Кустов М. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В. Узагальнена процедура штучного ініціювання опадів над зоною ураження від надзвичайних ситуацій. – С. 87-96.
14. Маляров М. В., Христич В. В., Петренко Д. М. Різницевий алгоритм обробки зображень з використанням математичного пакету MATHCAD. – С. 97-101.
15. Неклонський І. М. Математична модель оцінювання прогнозованих параметрів небезпечних впливів хімічних аварій під час аварійного прогнозування. – С. 102-107.
16. Попов В. М., Чуб І. А., Гудак Р .В. Оцінка ефективного розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації. – С. 108-112.
17. Поспелов Б. Б., Андронов В. А., Рыбка Е. А., Коссе А. Г. Повышение точности тепловых датчиков мониторинга чрезвычайных ситуаций на критических обьектах. – С. 113-124.
18. Рогозін А. С., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Аналіз та моделювання процесу виникнення ліквідації надзвичайних ситуацій на територыъ Київської області. – С. 125-131.
19. Стрілець В. М., Стецюк Є. І., Іванов Є. В., Шепелєв І. В. Метод обгрунтування рекомендацій особовому складу піротехнічних підрозді- лів за результатами імітаційного моделювання їх діяльності. – С. 132-142.
20. Тарадуда Д. В., Соколов Д. Л., Федоров О. С. Розробка програмно- технічного комплексу моніторингу та управління потенційно небезпечних об'єктів. – C. 143-152.
21. Толкунов І. О., Смирнов О. М. Обгрунтування параметрів та визначення показників ефективності кумулятивних зарядів. – С. 153-169.
22. Trigub V. V., Khilko Yu. V. Using the Pneumatic rescue equipment«Lifecube». – С. 170.-174.
23. Фещенко А. Б., Закора А. В. Зависимость коэффициента оперативной готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи от показателей безотказности и ремонтнопригодности в условиях чрезвычайной ситуации. – С. 175-180.
24. Христич В. В., Маляров М. В., Паніна О. О., Гусева Л. В. Розробка алгоритму моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечному об'єкті. – С. 181-185.
25. Цимбал Б. М., Артем’єв С. Р., Шароватова О. П., Баштова А. Р., Розумний С. В. Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків – жовибухонебезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси. – С. 185-195.
26. Чуб І. А., Матухно В. В. Метод мінімізації рівня вибухонебезпеки технологічного блоку шляхом раціонального розміщення обладнання. – С. 196-202.