Зміст

 1. Абрамов Ю. А., Борисенко В. Г., Кривцова В. И. Алгоритм контроля технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода. – С. 3-7.
 2. Бородич П. Ю., Максимов А. В., Капральчук С. В. Розробка моделі оперативного розгортання особового складу аварійно-рятувального автомобілю при рятуванні постраждалого з колектору. – С. 8-13.
 3. Григоренко О. М., Ключка Ю. П., Гарбуз С. В. Класифікація об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням імплементації директиви Севезо 3 на території України. – С. 14-21.
 4. Дадашов И. Ф. Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам органических токсичных жидкостей. – С. 22-27.
 5. Елизаров А. В. Метод определения концентраций токсичных веществ в горящем помещении. – С. 28-34.
 6. Закора О. В., Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. Інформаційнорозрахункова система забезпечення електромагнітної сумісності у районі надзвичайної ситуації. – С. 35-40.
 7. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. Результаты исследования гармонических сигналов в системах дистанционного поиска пострадавших. – С. 41-44.
 8. Іванець Г. В., Тютюник В. В., Калугін В. Д., Поспєлов Б. Б., Захарченко Ю. В. Алгоритм оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації автоматизованими пристроями контролю небезпечних факторів при їх розкиданні з безпілотного літального апарату в умовах нестабільностей повітряного середовища. – С. 45-56.
 9. Ключка Ю. П., Григоренко О. М., Липовий В. О. Аналіз стану нормативної бази України з розрахунку соціального ризику та вплив його параметрів на величину ризику. – С. 57-62.
 10. Маляров М. В., Христич В. В. Різнецевий алгоритм обробки зображень при вирішенні задач моніторингу. – С. 63-66.
 11. Meleschenko R. G., Muntyan V. K., Tarasenko A. A. Justification of the Approach for calculating the Parameters of aviation emergency and rescue operations when using visual search. – С. 67-72.
 12. Неклонський І. М., Смирнов О. М. Розроблення технології утилізації капсульних втулок до артилерійських пострілів з урахуванням ризику виникнення аварії та економічної ефективності робіт. – С. 73-84.
 13. Поспелов Б. Б., Андронов В. А., Рыбка Е. А. Алгоритмы и устройства оптимального прогнозирования и обнаружения чрезвычайных ситуаций в случае неизвестных функций потерь. – С. 85-93.
 14. Рагімов С. Ю., Сенчихін Ю. М., Долгополова Н. В. Розробка методу розрахунку параметрів теплового стану елементів захисного шолому рятувальника. – С. 94-99.
 15. Рогозін А. С., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Результати аналізу виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як випадкового марківського процесу. – С. 100-105.
 16. Собина В. О., Соколов Д. Л. Щодо питання розробки рятувального засобу для порятунку людей на водоймах у зимовий період. – С. 106-110.
 17. Собина В. О., Борисова Л. В. Питання щодо контролю технічного стану засобів зв’язку під час оперативного управління рятувальними підрозділами на місці ліквідації наслідків НС. – С. 111-117.
 18. Тарадуда Д. В., Тарахно О. В. До питання характеристики надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіаційними чи ядерними інцидентами терористичного характеру. – с. 118-125.
 19. Тараненкова В. В., Миргород О. В. Жертвенные вяжущие материалы для устройств локализации расплава активной зоны ядерного реактора. – С. 126-132.
 20. Тригуб В. В., Попов В. М. Визначення кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках. – С. 133-137.
 21. Фещенко А. Б., Закора А. В., Селеенко Е. Е. Влияние режима электрической нагрузки на корректировку обеспеченности аппаратуры оперативной диспетчерской связи комплектом запасных технических средств при восстановлении её после отказов в условиях чрезвычайной ситуации. – С. 138-143.
 22. Чернобрывко М. В., Светличная С. Д. Модели процесса разрушения сферической оболочки при внутреннем нагружении. – С. 144-148.
 23. Chernukha А. А., Kovaliov P. А., Ponomarenko S. S., Yeriomenk V. І. Research of fireproof Properties of Fabric for fireproof rescue stretchers. – С. 149-152.
 24. Чуб І. А., Михайловська Ю. В., Новожилова М. В. Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації. – С. 153-158.