Зміст

 1. Абрамов Ю. А., Кривцова В. И., Фуников А. С. Мониторинг технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода. – С. 3-8. 
 2. Азаренко Е. В., Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Рыжкин А. С. Математическая модель защиты людей при чрезвычайных ситуациях, приводящих к загрязнению атмосферы радиоактивными и отравляющими веществами. – С. 9-20.
 3. Andronov V. A., Kovalyov P. A., Strelec V. M. Comparative analysis of features of consumption gas – air mixture during work of smoke – divers using regenerative breathing apparatuses. – С.21-29.
 4. Беляев В. Ю., Стаховский О. В., Тарасенко А. А. Алгоритм нахождения оптимального маршрута экстренной эвакуации населения. – С.30-42.
 5. Бородич П. Ю., Пономаренко Р. В. Оцінка ефективності рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних з використанням нормативів. – С.43-47.
 6. Донской Д. В., Ларин А. Н., Ковалёв А. А. Основы расчета внешних силовых факторов, действующих на специальную машину с воздушной разгрузкой ходовой системы. – С.48-61.
 7. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. Влияние режима электрической нагрузки на показатели надежности оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации. – С.62-67.
 8. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. Модель вероятности связи в районе ликвидации ЧС при использовании атмосферных оптических линий. – С.68-71.
 9. Ключка Ю. П., Михайлюк О. П. Оцінка результатів надзвичайної ситуації з врахуванням ризик-орієнтованого підходу. – С.72-76.
 10.  Кустов М. В., Калугин В. Д. Модификация пиротехнических составов для эффективного осаждения из атмосферы вредных веществ. – С.77-81.
 11.  Неклонський І. М., Соколов Д. Л. Математична модель діяльності системи цивільного захисту в різних режимах функціонування. – С.82-86.
 12.  Поспелов Б. Б., Андронов В. А. Гарантированное оценивание состояний потенциально опасных объектов в условиях неопределенности. – С.87-92.
 13.  Рогозін А. С., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території дніпропетровської області. – С.93-99.
 14.  Сенчихін Ю. М., Аветісян В. Г., Піксасов М. М. Методика розрахунку сил та засобів для локалізації дії небезпечних чинників небезпечних хімічних речовин (НХР). – С.100-105.
 15.  Смирнов О. М., Толкунов І. О. Обґрунтування параметрів та визначення показників ефективності зарядів водостійких свердловинних «Вулкан-1» для відкритих підривних робіт. – С.106-117.
 16.  Собина В. О., Борисова Л. В., Біляєва О. В. Інформаційна безпека підрозділу ДСНС України. – С.118-125.
 17.  Тарадуда Д. В., Демент М. О. Підхід до кількісної оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними актами на радіаційно небезпечних об’єктах. – С.126-132.
 18.  Тесленко А. А., Качан С. С. Категорирование помещений, зданий и внешних установок и реальная угроза жизни людей в условиях использования природного газа. – С.133-136.
 19.  Чуб І. А., Матухно В. В. Модель задачі мінімізації рівня вибухонебезпеки об’єктів з вибухами хмар газоповітряних сумішей. – С.137-142.