1. Виноградов С. А., Консуров М. О., Пономаренко С. С. Руйнування будівельних конструкцій імпульсним водним струменем високої швидкості. – С. 3-8.
 2. Гасанов Х. Ш. Влияние неравномерности распределения опасных факторов чрезвычайной ситуации в помещении на показания тепловизора. – С. 9-14.
 3. Гишко Г. Б., Попов І. І. Розробка рекомендацій щодо удосконалення методичного забезпечення прогнозування наслідків застосування запалювальних речовин. – С. 15-19.
 4. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Соколов Д. Л., Фещенко А. Б. Взаимосвязь коэффициента готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи с достаточностью комплекта запасных технических средств при восстановлении после отказов в условиях чрезвычайной ситуации. – С. 20-26.
 5. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Соколов Д. Л., Фещенко А. Б. Выбор малогабаритной антенны для портативного радиолокационного измерителя толщины льда. – С. 27-31.
 6. Иванов Е. В., Васюков А. Е., Лобойченко В. М., Плиско А. В. К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 3. Ручные гранаты. – С. 32-38.
 7. Іванець Г. В., Бугайов А. Ю. Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі статистичних даних моніторингу. – С. 39-45.
 8. Іванець Г. В., Толкунов І. О., Стецюк Є. І. Модель процесу зміни узагальнених параметрів надзвичайних ситуацій природного характеру. – С. 46-52.
 9. Kravtsiv S. Ya., Sobol O. M., Maksimov A. V. The analysis of integral risks on the territory of Ukraine. – С. 53-60.
 10. Кривцова В. И., Кальченко Я. Ю., Абрамов Ю.А. Комплексный датчик первичной информации системы мониторинга чрезвы-чайных ситуацій. – С. 61-66.
 11. Кустов М. В. Дополнения к методикам прогнозирования зон химического и радиационного загрязнения территории. – С. 67-77.
 12. Ларін О. М., Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. Порівняння методів оцінки пожежного ризику резервуару з нафтопродуктом при виникненні надзвичайної ситуації. – С. 78-83.
 13. Левтеров А. А., Грицына И. Н. Оптимальное размещение пунктов дистанционного мониторинга с применением эволюционных вичислений. – С. 84-88.
 14. Лящук О. І., Андрущенко Ю. А., Шапка В. М., Толчонов І. В., Корнієнко І. В. Шляхи вирішення питання раннього оповіщення про землетруси для об’єктів критичної інфраструктури України. – С. 89-97.
 15. Малько О. Д., Карманний Є. В. До питання про математичну модель прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. – С. 98-102.
 16. Маляров М. В. Дослідження фрактальних властивостей земної поверхні при вирішенні завдань моніторингу надзвичайних ситуацій. – С. 103-108.
 17. Неклонський І. М., Самарін В. О. Моделювання процесу залучення ресурсів при перегрупуванні сил і засобів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 109-112.
 18. Неклонський І. М., Самарін В. О., Харламов В. В. Спектральний підхід до оцінювання готовності аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням. – С. 113-119.
 19. Писклакова О. О. Постановка задачі обґрунтування критеріїв ефективності управління процесами попередження та локалізації НС. – С. 120-124.
 20. Прохач Э. Е. Выбор метода нейтрализации промстоков КРТ. – С. 125-133.
 21. Рогозін А. С., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонам України. – С. 134-140.
 22. Сенчихін Ю. М., Аветісян В. Г., Дерев’янко І. Г. Методика розрахунку сил та засобів для локалізації проливів небезпечних хімічних речовин (НХР). – С.141-144.
 23. Собина В. О., Борисова Л. В. Прогноз стану безпеки об’єкту обчислювальної техніки в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням динаміки зміни небезпечних подій у часі. – С. 145-151.
 24. Стрілець В. М., Тригуб В. В. Багатофакторна оцінка виконання типових операцій ліквідації надзвичайних ситуацій в комплексах засобів індивідуального захисту. – С. 152-158.
 25. Тригуб В. В. Методика оцінки меж зон руйнування при вибуху на відкритих технологічних установках. – С. 159-163.
 26. Feshchenкo A. B., Seleenko Y. Y., Zakora A. V., Sokolov D. L. Results from study of signal distortion in radar sensing of explosive devices in soil column. – С.164-167.
 27. Чернявский И. Ю., Тютюник В. В., Калугин В. Д. Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера. – С. 168-185.
 28. Чуб І. А., Матухно В. В. Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші. – С. 186-191.
 29. Шевченко Р. І. Обґрунтування підходів до класифікації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в контексті розбудови системи моніторингу. – С. 192-207.