Зміст

 1. Андронов В. А., Дивизинюк М. М., Иванов Е. В., Рыбка Е. А., Сулима А. П. Разработка математической модели обнаружения объемных антропогенных загрязнений воды. – C. 4-26.

 2. Говаленков С. В., Семків О. М., Карпець К. М., Безугла Ю. С. Ідентифікація пара-метрів моделі ізолюючої поверхні полум’я при горінні нафтопродуктів в резервуарі. – С. 27-41.

 3. Belyuchenko D., Maksymov A., Streletc V. Analysis of the influence of the time of the year on the operational deployment of fire truck tanks of different class. – С. 42-53.

 4. Єременко С. А., Прокопенко О. В., Шевченко Р. І. Рішення окремої задачі інформаційної логістики при формуванні математичної моделі попередження надзвичай-них ситуацій медико-біологічного характеру. – С. 54-66.

 5. Комяк В. М., Данілін О. М., Комяк В. В., Кязімов К. Т. Розробка математичної моде-лі оптимізації вибору шляхів та засобів для евакуації з висотних будівель. – С. 67-75.

 6. Закора О. В., Фещенко А. Б. Алгоритми визначення глибини цілі при довільному зсуві антен двоканального приймача міношукача VLF-системи. – С. 76-84.

 7. Мелещенко Р. Г. Инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситу-аций техногенного характера с помощью контроля загрязнения атмосферного воздуха. – С. 85-97.

 8. Тарасенко О. А., Мєтєльов О. В., Говаленков С. В., Максименко М. В. Уточнення і верифікація математичної моделі швидкості приземного вітру. – С. 98-111.

 9. Матухно В. В., Бугаев А. Ю. Влияние неточности измерения нормальной скорости распространения пламени на выбор критического диаметра огнегасящего канала огнепреградителя. – С. 112-124.

 10. Тарадуда Д. В., Демент М. О., Неклонський І. М., Медведєва Д. О. Підхід до кількіс-ної оцінки стану безпеки радіаційно небезпечих об’єктів. – С. 125-137.

 11. Шевченко Р. І., Стрілець В. В. Математична модель циклічних навантажень захисного пристрою для попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з імпульсним характером викидання небезпечної хімічної речовини. – С. 138-146.

 12. Лєвтєров О. А. Розробка математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення усередині потенційно-небезпечного об’єкту. – С. 147-154.

 13. Пєтухов Р. А., Кірєєв О. О., Слепужніков Є. Д. Дослідження часу втрати текучості гелеутворюючих систем NА2O ∙ 2,5SIO2 + NH4CL ТА NA2O ∙ 2,5SIO2 + (NH4)2SO4, які запропоновано використовувати для одержання ізолюючих пін. – С. 155-163.

 14. Новожилова М. В., Чуб О. І., Михайловська Ю. В., Гудак Р. В., Мележик Р. С. Розробка ієрархічної стратегії підвищення рівня техногенної безпеки території. – С. 164-177.

 15. Лобойченко В. М. Розробка процедури ідентифікації факторів небезпеки на об’єктах малотонажного хімічного виробництва. – С.176-186.

 16. Трефилова Л. Н., Яковлев В. Ю., Алексеев В. Д., Лебединский А. М., Шпилинская А. Л., Карнаухова Г. О., Тарахно Е. В. Радиационные дефекты в кристаллах CSI:TL и их влияние на сцинтилляционный процесс. – С. 187-207.