Print

1.    Азаров С. І., Тарановський О. В., Сидоренко В. Л. Оцінка вибухонебезпечності водню на ранній стадії розвитку Чорнобильської аварії. – С. 3-10.
2.    Алышанов Г. Н. Анализ математических моделей динамики метрических параметров нефтяного пятна при аварии танкера на морской акватории. – С. 11-15.
3.    Басманов А. Е., Горпинич И. А. Растекание жидкости на негладкой горизонтальной поверхности при аварии на железнодорожном транспорте. – С. 16-20.
4.    Беляев В. Ю., Яковлев А. М. Нахождение оптимального маршрута эвакуации населения в случае угрозы аварии на химически опасных объектах. – С. 21-27.
5.    Бородич П. Ю., Ковальов П. А., Поляков І. О. Імітаційне моделювання оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги установкою триноги на колодязь та спуском в нього. – С. 28-32.
6.    Горносталь С. А., Петухова Е. А., Уваров Ю. В. Усовершенствование метода выбора режима работы аэротенка. – С. 33-37.
7.    Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М., Собина В. О. Метод визначення колективного ризику при виникненні надзвичайної ситуації на підприємстві по збереженню нафтопродуктів. – С. 38-43.
8.    Єрьомін О. В., Дейнеко Н. В., Стрілець В. М. Розробка моделей для довгострокового прогнозування рівня професійного ризику. – С. 44-52.
9.    Закора А. В., Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. Підвищення точності місцевизначення підсистеми моніторингу мобільних об’єктів ДСНС шляхом комплексування каналів. – С. 53-59.
10.    Іванець Г. В., Букін М. П., Ігнатьєв О. М. Застосування регресійних математичних моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій чи подій. – С. 60-65.
11.    Іванець Г. В., Толкунов І. О., Стецюк Є. І. Математична модель раціонального використання сил і засобів підрозділів ДСНС України для виконання завдань за призначенням. – С. 66-75.
12.    Калиновський А. Я., Ларін О. М., Ціолковський В. І., Чернобай Г. О. Визначення параметрів пневматичних пружних елементів другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів. – С. 76-81.
13.    Карпець К. М. Застосування методів ГІС-аналізу для моделювання зони повені та витрат води під час паводка з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. – С. 82-86.
14.    Кривцова В. И., Ключка Ю. П., Тарариев А. И. Математическая модель по определению воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на системы хранения взрывоопасных газов из композитных материалов. – С. 87-92.
15.    Кустов М. В. Влияние концентрации ионов в атмосфере на интенсивность осадков над зоной выброса опасных веществ. 93-98.
16.    Неклонський І. М., Самарін В. О., Фурсенко О. М. Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 99-102.
17.    Поспелов Б. Б., Остапов К. М. Проверка адекватности гауссовой статистики для спутниковых данных фоновой температуры земной поверхности при обнаружении чрезвычайных ситуаций. – С. 103-107.
18.    Рогозін А. С., Соболь О. М., Левченко Р. Т. Оптимізаційна модель розподілу сил цивільного захисту по регіонам України. – С. 108-113.
19.    Рыбка Е. А. Исследование эффективности защитных покрытий металлических конструкций, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций. – С. 114-118.
20.    Сенчихин Ю. Н. Приближенный анализ работы (процесса выстрела) спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий. – С. 119-123.
21.    Стрелец В. М., Васильев М. В., Тригуб В. В. Оценка эффективности подготовки спасателей с использованием нормативов. – С. 124-131.
22.    Фесенко Г. В., Грязнова С. А., Д’яконов В. І., Чеботарьова О. В., Попов І. І. Особливості прогнозування наслідків повені з урахуванням кутів нахилу берегів річки та швидкості її течії. – С. 132-135.
23.    Чуб И. А., Андронов В. А., Неронов А. А., Важинский С. Э. Моделирование влияние испарения на объем потерь нефти при авариях на трубопроводах. – С. 136-141.