1. Аветісян В. Г., Тригуб В. В., Куліш Ю. О. Визначення кількостіпідрозділів для проведення розвідки зони НС при повенях. – С. 3-6.
 2. Азаров С. И., Сидоренко В. Л. Відновлення динаміки викиду газо-подібних продуктів ділення під час аварії на ЧАЕС. – С. 6-14.
 3. Акулов В. Н., Кулаков О. В., Райз Е. М. Обґрунтування застосування безпілотних літаків для моніторингу хімічної обстановки в зоні надзвичайної ситуації. – С.14-19.
 4. Альбощій О. В., Семків О. М. Застосування лінійного програмування до обґрунтування чисельностіспівробітників наглядових органів усфері техногенної безпеки. – С.20-25.
 5. Басманов А. Е., Говаленков С. С. Экспериментальная проверка модели распространения вторичного облака опасного химического вещества в атмосфере. – С.26-32.
 6. Беляев В. Ю., Тарасенко А. А. Анализ математических моделей нахождения оптимальных путей экстренной эвакуации населения. – С.32-47.
 7. Вальченко О. І., Барбашин В. В. Моделювання дій підрозділів МНС при вирішенні завдань ліквідації наслідків аварії на потенційно небезпечному об’єкті. – С.47-52.
 8. Васильев М. В., Стрелец В. М. Представление исходных данных для имитационного моделирования процесса ликвидации чрезвычайных ситуаций с выбросом опасного химического вещества. – С.53-64.
 9. Горносталь С. А., Уваров Ю. В. Исследование зависимости концентрации загрязнений в очищенной воде на выходе из аэротенка в процессе биологической очистки. – С.65-69.
 10.  Гузенко В. А. Підвищення ефективності оперативних дій підрозділів МНС під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру при аваріях на хімічнонебезпечних об’єктах. – С.70-77.
 11.  Іванов Є. В., Васюков О. Є. Деякі закономірності вибухів боєприпасів на 61-му арсеналі південного ОКСВ у м. Лозова в серпні 2008 року. – С.77-83.
 12.  Кириченко І. О., Неклонський І. М. Методологічні засади розробки механізму взаємодії між рятувальними формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій. – С.84-97.
 13.  Ключка Ю. П., Кривцова В. И., Борисенко В. Г., Ивановский А. И. Экспериментальное исследование взрывоопасных характеристик металлических баллонов со сжатым водородом. – С.98-104.
 14.  Кулєшов М. М. Щодо оцінки ефективності діяльності органів управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби МНС України. – С.105-112.
 15.  Левтеров А. А. Система мобильного мониторинга чрезвычайной ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов. – С.112-117.
 16.  Мищенко И. В., Чернобай Г. А. Решение задачи надежности объектов повышенной опасности с использованием гипотезы автомодельности накопления повреждений. – С.118-122.
 17.  Попов В. М., Ромин А. В., Фесенко Г. В. Особенности прогностических расчетов распространения зон высокозагрязненных вод с учетом состояния льда и числа дней после ледостава. – С.123-128.
 18.  Поспелов Б. Б., Басманов А. Е. Структурный метод повышения надежности датчиков первичной информации в системе ослабления последствий чрезвычайной ситуации. – С.129-134.
 19.  Поспелов Б. Б., Шевченко Р. И. Развитие инфокоммуникационных технологий для системы гражданской защиты Украины в условиях чрезвычайных ситуаций. – С.135-142.
 20.  Рогозін А. С., Хоменко В. С. Математична модель ліквідації надзвичайних ситуацій. – С.143-147.
 21.  Сенчихин Ю. Н., Росоха С. В., Касьян А. И. Обоснование задач принятия решений при организации аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в условиях обрушения строительных конструкций. – С.147-154.
 22.  Соболь О. М., Лисенко С. М. Постановка задачі оптимізації кількості сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт при повенях. – С.155-160.
 23.  Толкунов І. О. Біполярна іонізація повітряного середовища приміщень функціональних підрозділів мобільного госпіталю МНС України. – С.161-171.
 24.  Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д. Системний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності при територіально-часовому розподілі енергії джерел надзвичайних ситуацій. – С.171-194.
 25.  Убайдуллаєв Ю. Н., Гаврилюк А. О. Методика підвищення ефективності заходів вибухопожежобезпеки об’єктів зберігання боєприпасів. – С.195-202.